تحول در باور مدیریت و طراحی مغز افزا با نگاه به نهج البلاغه
27 بازدید
محل نشر: دانشگاه رفسنجان 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی