میان انباشت قدرت در دمکراسی با انباشت ثروت و لیبرالیسم
24 بازدید
محل نشر: دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی